FREE Newsletters & Offers
 
E-mail:
  To unsubscribe from our mailing list
please enter your e-mail address.
 
 
 
Golfer Love the King <02/10/11>
 

โครงการนักกอล์ฟรักในหลวง

 

ขอเชิญท่านนักกอล์ฟ ร่วมใจเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างสถิติโลกใน Guinness World records ณ สนามแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท  ประเภทมีจำนวนนักกอล์ฟร่วมเล่นกอล์ฟในวันเดียวกัน เพื่อกิจกรรมเดียวกันมากที่สุด ณ สนามกอล์ฟทั่วประเทศ

 

ในวันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2554

 

อัตราค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ เพียงท่านละ 1,000 บาท ( พร้อมรับประกาศนียบัตร เสื้อ และหมวก)

หมายเหตุ อัตรานี้ยังไม่รวมค่ากรีนฟี 18 หลุม 1,000 บาท ค่าแคดดี้ 250 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด 081-9193200 หรือ 0 5335 4431-2

       
Click to view larger
 
 
 
สนามแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม <02/10/11>
 

สนามแม่โจ้กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชียงใหม่  ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด นายรุ่งปรีชา  ปิ่นแก้วและปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด นางอรพินธิ์  ธนะหมี เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

 

       
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
         
Click to view larger
Click to view larger
 
 
 
The Singha Maejo Open Autumn 2011 Results !!! <18/09/11>
 

รางวัลชนะเลิศ OVERALL LOW GROSS ได้แก่คุณสุดสยาม  จันทราทิตย์   36 36 72  2 36

ไฟล์ท A  0 – 9

ชนะเลิศไฟล์ท A   ได้แก่  คุณสมศักดิ์  อาสาราช  38  36  74  4  34           
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  คุณทัศนพัฒน์  พวกเจริญ  36  38  74  4 34
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  พ.ต.ท.ชาญวิทย์  แต้ประจิตร   38  37  75  3  33

ไฟล์ท B 10 - 18

ชนะเลิศไฟล์ท B   ได้แก่  คุณชินกฤต  ไกรทัศน์   42  39  81  12  27           
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  Mr.Dong Hoan Kim     36  47  83  11  27
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  คุณอภิวัฒน์     41  40  81  10  27

ไฟล์ท C  19 - 24

ชนะเลิศไฟล์ท C   ได้แก่  คุณธีธัช  ธรรมธิกุล  48  42  90  19  18           
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  คุณศรศักดิ์  อินทะกันต์   46  45  91  20  17
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  คุณสุขุม  47  46  93  20  17

ไฟล์ท D  28 - 36

ชนะเลิศไฟล์ท D   ได้แก่  คุณไพลิน  รอยอินทรัตน์   49  50  99  28  9             
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่  Mr.Anders  Leiderth      58  53  111  28  9
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่  Mr.Yoshino  Tsugao     51  55  106  28  9

รางวัล Lucky draw ได้แก่  คุณคณาวุฒิ  เปลี่ยนเกิด ได้รับสิทธิไปตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟล็อคปาล์ม จังหวัดภูเก็ต ที่พักสุดหรู 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ

       
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
         
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
         
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
         
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
         
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
         
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
         
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
         
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
Click to view larger
         
 
 
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52