FREE Newsletters & Offers
 
E-mail:
  To unsubscribe from our mailing list
please enter your e-mail address.
 
 
 
Singha Amazing Thailand Caddy Championship 2014 <22/04/14>
 


ระเบียบการแข่งขัน


- ใช้กฏข้อบังคับของ R&A และข้อกำหนดการแข่งขันของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

- การแข่งขันนี้กำหนดให้สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นและต้องเป็นแคดดี้ผู้หญิงเท่านั้น

-  รับสมัครไม่เกิน สนามละ 160 คน

-  ต้องเป็นแคดดี้ที่มีอายุงาน ไม่ต่ำกว่า 1ปีขึ้นไป และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

-   ต้องเป็นแคดดี้ที่มีใบรับรองจากสนามต้นสังกัด (สนามมาตราฐาน 18 หลุม)

-   ค่าสมัครแข่งขันท่านละ 350 บาท / คน (อัตรานี้ไม่รวมค่าแคดดี้)

-  ให้สิทธิ์แคดดี้ที่ยังไม่เคยลงเล่นสมัครก่อน แคดดี้ที่สมัครในแมทซ์แรกแล้วถ้าในแมทซ์ถัดไปไม่เต็ม จึงจะสามารถทำการสมัครซ้ำได้

- ในกรณีผู้เล่นละเมิดกฎ กติกาของการแข่งขันอย่างร้ายแรง จะไม่พิจารณาผลการแข่งขันของผู้เล่นนั้น

-   การคัดค้านผลการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องกระทำภายใน 30 นาที หลังจากการแข่งขันสิ้นสุด คณะกรรมการจะติดผลการแข่งขันที่บอร์ดประกาศ นักกอล์ฟสามารถตรวจสอบและทำการคัดค้านได้ โดยแจ้งต่อคณะกรรมการโดยตรง มิฉะนั้นผลการตัดสินของกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

-  ในระหว่างการแข่งขันหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ คณะกรรมการจะแจ้ง 

ข้อสรุปให้ทราบโดยมติที่ประชุมของกรรมการว่าจะปฏิบัติและ/หรือใช้วิธีใดในการตัดสิน

-    นักกอล์ฟทุกท่าน (ไม่มีกรณียกเว้น) จะต้อง T-Off ที่หมุดตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด

- ในกรณีฝนตก หากไม่สามารถทำการแข่งขันต่อจนจบ 18 หลุมได้ภายในวันนั้น คณะกรรมการแข่งขันจะคิดคะแนน 9 หลุม โดยนับจากหลุมที่เริ่มทำการแข่งขันของนักกอล์ฟแต่ละคน โดยนับ คะแนนจาก พาร์3 (2หลุม) , พาร์5 (2หลุม) และ พาร์4 (5หลุม) หากการแข่งขันไม่สามารถดำเนินได้ถึง 9 หลุม ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะยกเลิกการแข่งขันในวันนั้น และจะแจ้งให้ทราบว่าจะทำการแข่งขันใหม่เมื่อใด

-  ทางฝ่ายจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ใช้รถกอล์ฟแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-   คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดกลุ่มการแข่งขันให้ตามความเหมาะสม ช็อตกันสตาร์ท เวลา 12:00 น.

 

สนามที่ใช้ในการแข่งขัน และ วันที่แข่งขัน

 

รอบคัดเลือก

  1. สนามอิสเทิร์นสตาร์ คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ระยอง วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557
  2. สนามสปริงฟิลด์ รอยัล คันทรีคลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557
  3. สนามรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
  4. สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557
  5. สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์คันทรีคลับ จ.ลพบุรี วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557
  6. สนามบลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557
  7. สนามสยาม คันทรีคลับ พัทยา วอเตอร์ไซด์  จ.ชลบุรี วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

 

การตัดสินรอบคัดเลือก

-คัดเลือกผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุดอันดับ 1-15 (Gross Score)ของแต่ละสนาม จะได้รับใบประกาศนียบัตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

-ผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุดอันดับที่ 1-8 (Gross Score) จากผลการแข่งขันรวมทุกสนาม จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันรายการ อินเตอร์เนชั่นแนล แคดดี้ แชมป์เปี้ยนชิพ ร่วมกับแคดดี้ที่ได้รับเชิญจากประเทศต่างๆ เช่น เกาหลีใต้, มาเลเซีย, จีน, เวียดนาม และ ญี่ปุ่น

 

รอบชิงชนะเลิศ

สนามสยามคันทรีคลับ พัทยา แพลนเตชั่น         วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557

 

คิดคะแนนแบบบุคคลโดยใช้ระบบ Stableford (แต้มต่อที่ใช้ในการแข่งขันจะหาโดยระบบ 36 System สูงสุดไม่เกิน 24 ส่วนหลุมต่อจะคิดที่ 75 % ของแต้มต่อที่ได้)

การตัดสิน นักกอล์ฟที่ทำคะแนนรวม (Stableford) มากที่สุดในแต่ละไฟล์ท เป็นผู้ชนะ

-   หากมีผู้ทำคะแนนรวม (Stableford) เสมอกัน ผู้ที่มีแต้มต่อน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ

-   หากผลการตัดสินยังเสมอกัน ให้เปรียบเทียบคะแนนรวม (Stableford) เก้าหลุมสุดท้าย (10-18), หกหลุมสุดท้าย (13-18), สามหลุมสุดท้าย (16-18), และหลุมสุดท้าย (18) ตามลำดับ หากยังเสมอกันอีกให้เปรียบเทียบคะแนนจริง (Gross Score) ย้อนหลังกลับไป ตั้งแต่หลุม 18 ถึงหลุม 1 จนกว่าจะปรากฎผลแพ้ชนะ

 

รางวัลการแข่งขัน

แบ่งเป็น 2 ไฟล์ทๆละ 3 รางวัล A: HC.0-12, ไฟล์ท B: HC. 13-24

ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2

1.  ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก

2.   รางวัลอุปกรณ์กอล์ฟต่างๆ

    3.  ผู้ที่ได้รับรางวัล 3 รางวัลของแต่ละไฟล์ท จะได้รับ แพคเกจ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก 2 วัน  1 คืน และออกรอบ 36 หลุมที่สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ เชียงราย

 

รางวัลโบนัส พิเศษ

ผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุด 4 ท่าน (Gross Score) จะได้รับเชิญไปร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว รวมถึงเข้าร่วมแข่งขันรายการแคดดี้แชมป์เปี้ยนชิพ ที่สนามกอล์ฟไพน์ริดจ์ ประเทศเกาหลีใต้

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุดอันดับ 1-4, รวมถึงแคดดี้ที่ได้รับรางวัลพิเศษที่เคยเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ มาแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัล เนื่องจากทางสปอนเซอร์จากประเทศเกาหลีใต้ อยากเปิดโอกาสให้กับแคดดี้ที่ยังไม่เคยมาได้รับโอกาสนี้ ได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยทางคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุดในลำดับถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053354431-2

       
Click to view larger
 
 
 
Chiang Mai Golf Festival 2014 <12/04/14>
 

 

ขอเชิญร่วมแข่งขัน Chiang Mai Golf Festival 2014

สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2557

 

ค่าสมัครแข่งขันท่านละ 1,500 บาท (กรีนฟี, แคดดี้, งานเลี้ยงเย็น, ของที่ละระลึก)

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-9193200 หรือ 053 354431-2

       
 
 
 
ไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 <27/02/14>
 
พบกับโปรโมชั่นพิเศษ ของแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์ สปา ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต บู๊ธ G187
       
Click to view larger
 
 
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53